top of page

STAR FUNDRAISERS

HUWAG KALIMUTAN ANG PETSA!

Snowmen

HOLIDAY CHEER
BRUNCH at FUNDRAISER

Sabado, Disyembre 8

11AM

Old City Hall Restaurant

Pangkalahatang Pagpasok: $35

Mga Batang Wala Pang 12: $15
Mga Batang Wala Pang 4: LIBRE

VIP Sponsor: $275 para sa isang nakareserbang talahanayan ng 8

Susuportahan ng All Proceeds ang paparating na 2019 season ng STAR.

bottom of page