top of page

 

Salamat 2018 Sponsors!
Salamat  sa mga sumusunod na indibidwal at organisasyon para sa pagsuporta sa STAR Arts Education.  Ang mga indibidwal na ito ay nag-ambag sa aming programa sa ngayon  ngayong taon...mangyaring manatiling nakatutok para sa mga karagdagan.

 

Mga Sponsor ng Big Bang ($20,000+)

Ngayong taon ang STAR ang ipinagmamalaking tumatanggap ng Julie Hayes Performing Arts Grant ng Gilroy Foundation

 

 

 

 

 

Mga Sponsor ng Milky Way ($10,000-$19,999)

Pete at Elaine Long

 

Supernova  Mga Sponsor ($5,000-$9,999)

3-B Productions- Kevin Boone

Mga Sponsor ng Shooting Star ($1,000-$4,999)

Paint'n With Friends (Tami Brown)

Mga Sponsor ng Shining Star ($500-$999)

Diana Mugno

Mga Sponsor ng Star Duster ($100-$499)

Janine Mortan

Tagapamahala ng Milias Apartment- Bernie Wilder

Sue A. Ball

Mga Sponsor ng Star Gazer ($1-99)

Mae Ishamura

Joseph Nichols at Belina Abad

Jerry & Lanen Abad

Susana Abad

Russ Johnson

Humihingi kami ng paumanhin nang maaga para sa anumang hindi sinasadyang pagtanggal .

 

Mag-click dito upang matuto nang higit pa tungkol sa

nagiging STAR Sponsor

 

Gilroy Foundation
bottom of page