top of page

HINDI sapat ang mga salita

Sa panahong ito, mahalagang kilalanin natin ang mga inosenteng buhay ng Itim na kinuha nang hindi makatarungan tulad ng  Ahmaud Arbery , Breonna Taylor , George Floyd , at marami pa dahil sa brutalidad ng pulisya. Ipinagmamalaki ng STAR Arts ang pakikiisa sa Black Lives Matter Movement.  Nais din kayong batiin ng STAR Arts ng Happy Pride Month! Panahon na para ipagdiwang natin ang lahat sa LGBTQ+ community at ang kanilang karapatang ipahayag kung sino sila. Sa oras na ito, pinarangalan namin ang mga nakipaglaban para sa mga karapatan ng LGBTQ+ gaya nina Marsha P. Johnson isang Black trans woman at Sylvia Rivera isang Latina trans woman, na parehong mga kilalang tao sa maraming LGBTQ+ na paggalaw.  Alam at naiintindihan namin iyon  halos hindi sapat ang mga salita  sa panahong tulad nito, kaya nais naming ibahagi sa inyo ang aming plano  gumawa ng aksyon  at  aktibong nagpapakita ng suporta  para sa kilusan.  

Mga Pangunahing Halaga ng Sining ng STAR:

Pag-ibig  

Magtiwala  

Komunidad  

Imahinasyon

Kahusayan  

Ang mga pangunahing halaga at pahayag ng misyon ng STAR ay nakabatay sa paglinang ng isang kapaligiran kung saan ang LAHAT ng mga mag-aaral, anuman ang kanilang etnisidad, kasarian, sekswalidad, katayuan sa socioeconomic, o kakayahang kumportable na ipahayag ang kanilang sarili. Kami ay palaging, at palaging magsusulong ng ideya ng  pananatiling ligtas sa katawan, isip, at espiritu  at lagi naming idiin ang personal at artistikong paglaki ng iyong anak. Gayunpaman, walang puwang para sa anumang uri ng diskriminasyon. Hindi lang ito sumasalungat sa mga pangunahing halaga ng STAR, kundi pati na rin sa ating mga personal na halaga. Nangangako kaming magbibigay ng ligtas na espasyo, at hinding-hindi iyon magbabago.  

Ngayon na ang oras para kumilos. Ang STAR Arts ay nangangako na...

 

  • Ang pagdadala ng mensahe ng pagkakaisa sa lahat ng komunidad sa buong California sa pamamagitan ng pagdaraos ng a  Bulaklak para sa Kalayaan  Fundraising Workshop at pag-donate ng mga pondo upang suportahan ang Lula Washington Dance Theater sa Los Angeles na ang misyon ay "bumuo ng isang world class na kontemporaryong modernong kumpanya ng sayaw na naglalakbay sa buong mundo na may mga kontemporaryong modernong sayaw na sumasalamin sa kasaysayan at kultura ng African-American."

  • Patuloy na isinusulong ang pagiging inklusibo at pakikiramay para sa pagkakaiba-iba ng ating mga mag-aaral 

  • Patuloy na turuan ang ating sarili at mga kawani ng mga kasalukuyang kaganapan at paraan ng pananatiling aktibo sa kilusan

 

Nagpapasalamat kami sa inyo STAR Families para sa lahat ng inyong suporta at ipinaabot namin ang aming pasasalamat habang patuloy ninyong tinutulungan kaming lumago at magpakalat ng kagalakan sa pamamagitan ng teatro at video. Hindi na kami makapaghintay na makita ka sa aming fundraiser at sa aming Summer program. Hangad namin sa iyo ang isang ligtas at malusog na tag-init.

 

 

-STAR Family

bottom of page