top of page

 

Salamat 2019 Sponsors!
Salamat  sa mga sumusunod na indibidwal at organisasyon para sa pagsuporta sa STAR Arts Education.  Ang mga indibidwal na ito ay nag-ambag sa aming programa sa ngayon  ngayong taon...mangyaring manatiling nakatutok para sa mga karagdagan.

 

Mga Sponsor ng Big Bang ($20,000+)

 

Mga Sponsor ng Milky Way ($10,000-$19,999)

Donor ng Scholarship ng Kapitbahayan

 

Supernova  Mga Sponsor ($5,000-$9,999)

Marilyn at Joe Cardinalli

3-B Productions- Kevin Boone

Mga Sponsor ng Shooting Star ($1,000-$4,999)

Janine Mortan

Anonymous

Mga Sponsor ng Shining Star ($500-$999)

All Arts Connect

Mga Sponsor ng Star Duster ($100-$499)

Kelly Crowe

Leon Gus Gurevich

Diana Mugno

George at Simone Mortan

Mga Sponsor ng Star Gazer ($1-99)

Eric Hilding

Chris Kinney

Humihingi kami ng paumanhin nang maaga para sa anumang hindi sinasadyang pagtanggal .

 

Mag-click dito upang matuto nang higit pa tungkol sa

nagiging STAR Sponsor

 

bottom of page