top of page

Video Audio Podcast 

Ang mga boses ng kabataan ay mahalaga at kailangang marinig, Ikaw ang Kinabukasan!

Panoorin ang mga podcast mula sa aming VAP Program, magsaya!

Higit pang mga podcast na darating.

mahal ito!Mahal itoMahal mahal itoLove love love itGanap na mahal itoUmiibigmahal ito!
bottom of page