top of page

Suportahan ang STAR Arts Education

STAR 'Guys & Dolls' 2014

Ang misyon ng STAR Arts Education ay magbigay ng mahusay na mga programa sa ARTS at mga karanasan sa pagkatuto para sa mga kabataan at para sa mga manonood na masaya, nakakaengganyo, at nakapagtuturo nang live sa entablado o halos online.  Ipinagdiriwang ng STAR Arts Education ang magkakaibang mga komunidad at sinusuportahan ang lahat ng kabataan sa ating komunidad sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanila sa kagalakan ng pakikilahok, pakikipagtulungan at pagbabahagi ng mga resulta ng proseso ng paglikha.

 

Ang STAR Arts Education ay isang (501(c) 3) na nonprofit na organisasyon (EIN: 46-45158150)

 

Mangyaring isaalang-alang ang pagbibigay ng donasyon at tanggapin ang mga sumusunod na benepisyo:

 

Salamat sa lahat ng aming Suporta!

bottom of page