top of page

 

Salamat 2015 Sponsors!
Salamat  sa mga sumusunod na indibidwal at organisasyon para sa pagsuporta sa STAR Arts Education.  Ang mga indibidwal na ito ay nag-ambag sa aming programa sa ngayon  ngayong taon...mangyaring manatiling nakatutok para sa mga karagdagan.

 

Mga Sponsor ng Star Gazer ($1-99)

Diane Gruelle

 

Mga Sponsor ng Star Duster ($100-$499)

All Arts Connect

Bruce at Jeri Kaita

David's Custom Metalworks- David Schope

Diana Phipps

Jan Chargin

Kathy Craig-Mylius

Leon Gus Gurevitch

Mindy Brown

Moira Casey

Orchard Supply Hardware-Polly Bridgette

Peter's Bakery-Patty Miyakusu

Espesyal na Bike-Kristen Schope

 

Mga Sponsor ng Shining Star ($500-$999)

Gavilan College- Anna Garcia

Roy Guist

Zoot Suit Productions- Phil Esparza

 

Mga Sponsor ng Shooting Star ($1,000-$4,999)

Sa Alaala ni Robert Mugno- Diana Mugno

Ang Mortan Family

Rotary Club ng Gilroy

 

Supernova  Mga Sponsor ($5,000-$9,999)

3-B Productions- Kevin Boone

Peter at Elaine Long

 

Mga Sponsor ng Milky Way ($10,000-$19,999)

 

Mga Sponsor ng Big Bang ($20,000+)

 

Humihingi kami ng paumanhin nang maaga para sa anumang hindi sinasadyang pagtanggal .

 

Mag-click dito upang matuto nang higit pa tungkol sa

nagiging STAR Sponsor

 

bottom of page