top of page

 

Salamat 2017 Sponsors!
Salamat  sa mga sumusunod na indibidwal at organisasyon para sa pagsuporta sa STAR Arts Education.  Ang mga indibidwal na ito ay nag-ambag sa aming programa sa ngayon  ngayong taon...mangyaring manatiling nakatutok para sa mga karagdagan.

 

Mga Sponsor ng Star Gazer ($1-99)

Jerry & Lanen Abad

Joseph Nichols at Belina Abad

Susana Abad

Mae Ishamura

 

Mga Sponsor ng Star Duster ($100-$499)

Mindy Brown

Ang Pamilya Burke

Chris Kinney

Laura Mendez

Diana Mugno

Mr. & Mrs Mukai

Reno Road Shows

Stan Sotello
Laurelle Thom

Esther Wu

 

Mga Sponsor ng Shining Star ($500-$999)

Dr. Samuel Wu

Pamilya Mortan

Mga Sponsor ng Shooting Star ($1,000-$4,999)

Pete at Elaine Long

 

Supernova  Mga Sponsor ($5,000-$9,999)

3-B Productions- Kevin Boone

Mga Sponsor ng Milky Way ($10,000-$19,999)

 

Mga Sponsor ng Big Bang ($20,000+)

 

Humihingi kami ng paumanhin nang maaga para sa anumang hindi sinasadyang pagtanggal .

 

Mag-click dito upang matuto nang higit pa tungkol sa

nagiging STAR Sponsor

 

bottom of page