top of page
STAR Membership

10% diskwento sa mga Workshop

10% diskwento sa STAR Summer

10% diskwento sa STAR Store  

Kumuha ng priyoridad para sa lahat ng STAR Activities at Events 

Ano ang Kasama?

Magkaroon ng access sa Mga Eksklusibong STAR Video tulad ng mga warm up,  mga podcast na partikular sa nilalaman, at higit pa

STAR Kids
bottom of page