top of page

STAR Venue

Opisina at Studio ng STAR


7393 Monterey Road

Gilroy, CA. 95020

 

Ang STAR Office ay matatagpuan sa downtown Gilroy. Ito ay kung saan madalas na nagdaraos ang STAR ng mga workshop sa katapusan ng linggo, mga pulong ng board, at mga pagsasanay sa pag-unlad ng propesyonal. Ito rin ang tahanan ng costume shop ng STAR, editing studio, at opisina ng ating Executive Director.

 

 

bottom of page