top of page

Welcome to STAR Arts Education!

STAR is a kids Theatre Arts organization based in Gilroy, California. Our mission is to provide a creative and inclusive space for kids aged 7-17 to explore their passion for acting, video, film, and podcasting. At STAR, we believe in connecting and engaging with our STAR kids by fostering core values such as love, trust, community, unity, imagination, and excellence. Through our programs, kids not only learn acting and tech skills on and off the stage, but also develop lifelong friendships and a sense of belonging. Sign up for our newsletter below!

summer 24.jpg

Payment Plans Available

Please fill out ONE of the following payment plan forms.

If you are ONLY enrolling ONE child, please fill out this payment plan form.

If you are enrolling TWO or more children, please fill out this payment plan form.

Pagkilala sa Lupa

Mahalagang STAR na habang patuloy tayong natututo at lumalago, gayundin ang ating mga gawi. Sa pagpapalawak natin sa ating bagong ari-arian ng STAR, ang Oak Tree Garden, mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman sa kasaysayan ng lupang ating tinitirhan.  

Maglaan tayo ng ilang sandali upang kilalanin ang lupang ating tinipon. Sa loob ng libu-libong taon, ang lupaing ito ay naging tahanan ng mga taong Ohlone, partikular ang Popeloutchom (Amah Mutsun) Tribe. Bahagi sila ng Mutsun Nation, na minsan ay binubuo ng mga 22 tribo sa Central Coast.

 

Ang mga taong Popeloutchom ay nanatiling nakatuon sa pangangasiwa sa lupaing ito sa loob ng maraming siglo. Ito ay itinatangi at pinoprotektahan, gaya ng itinuro ng matatanda sa mga kabataan sa mga henerasyon. Kami ay pinarangalan at nagpapasalamat na narito ngayon sa kanilang mga tradisyonal na lupain at gagawing priyoridad ang pag-aaral at pagtuturo ng kasaysayan ng lupaing ito.

bottom of page