top of page

Kung mayroon kang anumang mga isyu sa form na ito at sa proseso ng pagpapatala,

mangyaring makipag-ugnayan kaagad sa opisina ng STAR  sa pamamagitan ng telepono o text message sa  669-888-4148 .  

Available ang mga scholarship. Upang mag-apply mangyaring punan ang aming aplikasyon sa scholarship bilang karagdagan sa pagsusumite ng form sa pagpapatala sa ibaba.

MAG-ENROLL NA!

bottom of page