Black History Month

Da đen xuất sắc trong nghệ thuật

Hãy cùng STAR tìm hiểu và tri ân những nghệ sĩ Da đen trong quá khứ, hiện tại & tương lai! Theo dõi bộ sưu tập các phương tiện nghệ thuật khác nhau trong 4 tuần của chúng tôi và tìm hiểu cách nghệ thuật là sự thể hiện bản thân thực sự của một người.

Tuần 4

Phân tích và đánh giá cao thơ  ​​

 

Thơ thể hiện rất nhiều cảm xúc và có thể được xem như là sự mở rộng con người thật của mỗi người. Hãy theo dõi video của chúng tôi về những đứa trẻ STAR và Nhân viên của chúng tôi đang đọc thơ. 

Power to Poetry (1).png

Tuần 3

Sức mạnh chữa bệnh của trống

 

Trống là một phần lớn của văn hóa Diaspora Châu Phi và có thể được sử dụng cho nhiều thứ khác nhau như âm nhạc và y học. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe những buổi biểu diễn trực tiếp và quá khứ của Mike Fair.