top of page

 

Cảm ơn các nhà tài trợ 2017!
Cảm ơn bạn  cho các cá nhân và tổ chức sau đây vì đã hỗ trợ STAR Arts Education.  Những cá nhân này đã đóng góp cho chương trình của chúng tôi cho đến nay  năm nay… xin vui lòng theo dõi để bổ sung.

 

Nhà tài trợ của Star Gazer ($ 1-99)

Jerry & Lanen Abad

Joseph Nichols và Belina Abad

Susana Abad

Mae Ishamura

 

Nhà tài trợ Star Duster ($ 100- $ 499)

Mindy Brown

Gia đình Burke

Chris Kinney

Laura Mendez

Diana Mugno

Ông bà Mukai

Buổi trình diễn đường Reno

Stan Sotello
Laurelle Thom

Esther Wu

 

Các nhà tài trợ của Shining Star ($ 500- $ 999)

Tiến sĩ Samuel Wu

Gia đình Mortan

Các nhà tài trợ của Shooting Star ($ 1,000- $ 4,999)

Pete & Elaine Long

 

Siêu tân tinh  Nhà tài trợ ($ 5.000- $ 9.999)

3-B Productions- Kevin Boone

Nhà tài trợ Milky Way ($ 10.000- $ 19.999)

 

Nhà tài trợ Big Bang ($ 20,000 +)

 

Chúng tôi xin lỗi trước vì bất kỳ thiếu sót vô tình nào .

 

Bấm vào đây để tìm hiểu thêm về

trở thành nhà tài trợ của SAO

 

bottom of page