top of page

Hỗ trợ STAR Arts Education

STAR 'Guys & Dolls' 2014

Sứ mệnh của STAR Arts Education là cung cấp các chương trình ARTS & trải nghiệm học tập tuyệt vời cho thanh thiếu niên và cho những khán giả vui vẻ, hấp dẫn và mang tính giáo dục trực tiếp trên sân khấu hoặc ảo trực tuyến.  STAR Arts Education tôn vinh các cộng đồng đa dạng và hỗ trợ tất cả thanh thiếu niên trong cộng đồng của chúng tôi bằng cách giới thiệu cho họ niềm vui khi tham gia, cộng tác và chia sẻ kết quả của quá trình sáng tạo.

 

STAR Arts Education là một tổ chức phi lợi nhuận (501 (c) 3) (EIN: 46-45158150)

 

Vui lòng cân nhắc đóng góp và nhận những lợi ích sau:

 

Cảm ơn tất cả những người hỗ trợ của chúng tôi!

bottom of page