Cảm ơn các nhà tài trợ năm 2019!
Cảm ơn bạn  cho các cá nhân và tổ chức sau đây vì đã hỗ trợ STAR Arts Education.  Những cá nhân này đã đóng góp cho chương trình của chúng tôi cho đến nay  năm nay… xin vui lòng theo dõi để bổ sung.

 

Nhà tài trợ Big Bang ($ 20,000 +)

 

Nhà tài trợ Milky Way ($ 10.000- $ 19.999)

Nhà tài trợ học bổng vùng lân cận

 

Siêu tân tinh  Nhà tài trợ ($ 5.000- $ 9.999)

Marilyn và Joe Cardinalli

3-B Productions- Kevin Boone

Các nhà tài trợ của Shooting Star ($ 1,000- $ 4,999)

Janine Mortan

Vô danh

Các nhà tài trợ của Shining Star ($ 500- $ 999)

All Arts Connect

Nhà tài trợ Star Duster ($ 100- $ 499)

Kelly Crowe

Leon Gus Gurevich

Diana Mugno

George & Simone Mortan

Nhà tài trợ của Star Gazer ($ 1-99)

Eric Hilding

Chris Kinney

Chúng tôi xin lỗi trước vì bất kỳ thiếu sót vô tình nào .

 

Bấm vào đây để tìm hiểu thêm về

trở thành nhà tài trợ của SAO