top of page

Địa điểm STAR

STAR Office & Studio


7393 Đường Monterey

Gilroy, CA. 95020

 

Văn phòng STAR nằm ở trung tâm thành phố Gilroy. Đây là nơi STAR thường tổ chức hội thảo cuối tuần, họp hội đồng quản trị và đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Đây cũng là nhà của cửa hàng trang phục STAR, xưởng chỉnh sửa và văn phòng của Giám đốc điều hành của chúng tôi.

 

 

bottom of page